اطلاعات پروژه

مكتب آنلاين افغانستان (E-School Afghanistan)تسهيل كننده فرايند يادگيري دروس مكاتب از طريق انترنت با استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي آنعده از متعلمين ما ميباشد كه در شرايط كنوني از حق تحصيل محروم گرديده اند و دروازه هاي مكاتب به روي شان بسته شده است . با قدرت‌گیری دوباره‌ی گروه طالبان در افغانستان، زنان و دختران بار ديگر قرباني سیاست‌های افراطی و دانش ستیز این گروه گرديدند.

 
هدف ما

وبسایت : https://e-schoolaf.com/

امور مشتریان
  • علاقه شما به دروس باعث دلگرمي ما براي خدمت بيشتر به شما ميگردد.
  • فضاي امن درسي را در هر شرايط با ما تجربه كنيد.
  • ما متعهد به خدمات معياري به شما هستيم.
  • خدمات ما كاملا رايگان ميباشد.
تکنولوژی