اطلاعات پروژه

من سمانه کاوئی هستم. مهاجرت من یک پروسه طولانی بود که تقریبا از سال ۱۹۹۸ شروع شد. 
زمانی که پدرم زمزمه های مهاجرت را پس از سال‌ها بررسی و تحقیق بیشتر، در خانواده مطرح کرد. در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده برای اولین بار به کانادا شهر تورنتو سفر کردم.
من که در آن دوره محصل دبیرستان بودم، به سرعت با جامعه اخت شده و زبان انگلیسی را عالی یاد گرفتم. در دبیرستان همیشه جزو شاگردان برتر بودم و تحصیل برایم امری بسیار آسان بود.

 
هدف ما

وبسایت : https://samakav.net/

امور مشتریان
  • خلاقیت نو داشته باشند
  • ایجاد اشتغال کنند
  • و با بازار جهانی رقابت کنند
تکنولوژی